Rozbudowa zasobów produkcyjnych firmy Voigt Promotion Sp. z o.o. w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia efektywności działania na rynku międzynarodowym.

Nazwa beneficjenta: 
Voigt Promotion Sp z o. o.

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Wartość ogółem: 
4 920 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
4 000 000.00
Dofinansowanie: 
2 000 000.00
w tym UE: 
2 000 000.00
Wkład własny: 
2 000 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-101/10
Nazwa beneficjenta: 
Voigt Promotion Sp z o. o.
Miejscowość: 
Załom
Kod pocztowy: 
70-896

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu