Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego AR Andrzej Rosiak poprzez zakup nowej, zaawansowanej technologicznie maszyny.

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe AR Andrzej Rosiak

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
945 500.00
Wydatki kwalifikowalne: 
598 665.00
Dofinansowanie: 
359 199.00
w tym UE: 
359 199.00
Wkład własny: 
239 466.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-112/09
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe AR Andrzej Rosiak
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-492

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu