INNOWACYJNA LINIA DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA BUTLI GAZEM PŁYNNYM -WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY INTERGAS SP. Z O.O.

Nazwa beneficjenta: 
INTERGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
579 207.00
Wydatki kwalifikowalne: 
466 000.00
Dofinansowanie: 
279 600.00
w tym UE: 
279 600.00
Wkład własny: 
186 400.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-112/10
Nazwa beneficjenta: 
INTERGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-850

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu