Zakup urządzeń i wyposażenia celem wprowadzenie nowych usług w zakładzie naprawy pojazdów Pawlikiewicz i Synowie.

Nazwa beneficjenta: 
PAWLIKIEWICZ I SYNOWIE USŁUGI SAMOCHODOWE PAWLIKIEWICZ RYSZARD PIOTR

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 419 924.67
Wydatki kwalifikowalne: 
1 096 619.77
Dofinansowanie: 
657 971.86
w tym UE: 
559 276.08
Wkład własny: 
438 647.91
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-126/09
Nazwa beneficjenta: 
PAWLIKIEWICZ I SYNOWIE USŁUGI SAMOCHODOWE PAWLIKIEWICZ RYSZARD PIOTR
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu