Wzrost konkurencyjności firmy ELGAT Spółki z o.o. poprzez rozwój systemu IT oraz wprowadzenie nowoczesnych kanałów dystrybucji E-Sales.

Nazwa beneficjenta: 
ELGAT Sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Wartość ogółem: 
982 379.03
Wydatki kwalifikowalne: 
681 824.00
Dofinansowanie: 
409 094.40
w tym UE: 
409 094.40
Wkład własny: 
272 729.60
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-129/10
Nazwa beneficjenta: 
ELGAT Sp. z o.o.
Miejscowość: 
Tanowo
Kod pocztowy: 
72-004

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu