Wdrożenie nowatorskiej metody wytwarzania elementów osłonowych izolacji kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy IZOLER na rynkach europejskich

Nazwa beneficjenta: 
IZOLER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 403 412.39
Wydatki kwalifikowalne: 
3 993 619.42
Dofinansowanie: 
1 971 138.48
w tym UE: 
1 971 138.48
Wkład własny: 
2 022 480.94
% dofinansowania: 
49.36
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-146/10
Nazwa beneficjenta: 
IZOLER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-063

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu