Wzrost innowacyjności produkcji w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym SAS Henryk Sadocha Janusz Wiśniewski Spółka Jawna poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SAS Henryk Sadocha Janusz Wiśniewski Spółka Jawna

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Suchań
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
940 881.10
Wydatki kwalifikowalne: 
769 976.51
Dofinansowanie: 
461 985.90
w tym UE: 
461 985.90
Wkład własny: 
307 990.61
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-150/09
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SAS Henryk Sadocha Janusz Wiśniewski Spółka Jawna
Miejscowość: 
Wapnica
Kod pocztowy: 
73-132

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu