Zachodniopomorskie Centrum monitoringu i prognozowania dynamicznych awarii sieci energetycznych

Nazwa beneficjenta: 
ASTAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Wartość ogółem: 
4 148 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
3 400 000.00
Dofinansowanie: 
2 000 000.00
w tym UE: 
2 000 000.00
Wkład własny: 
1 400 000.00
% dofinansowania: 
58.82
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-165/10
Nazwa beneficjenta: 
ASTAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Poznań
Kod pocztowy: 
60-451

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu