Rozwój zasobów technicznych firmy Scanbet Sp. z o.o. w Chociwlu, w celu zwiększenia efektywności produkcji i wprowadzeniu nowych produktów do oferty.

Nazwa beneficjenta: 
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE SCANBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Chociwel

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
751 004.63
Wydatki kwalifikowalne: 
602 664.59
Dofinansowanie: 
301 332.29
w tym UE: 
301 332.29
Wkład własny: 
301 332.30
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-167/10
Nazwa beneficjenta: 
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE SCANBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Miejscowość: 
Chociwel
Kod pocztowy: 
73-120

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu