Dynamiczny rozwój firmy CONQ Sp. z o. o. poprzez rozbudowę parku maszynowego i wprowadzenie innowacji procesowej.

Nazwa beneficjenta: 
CONQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Dobrzany
Kategoria interwencji: 
08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
384 498.00
Wydatki kwalifikowalne: 
214 391.49
Dofinansowanie: 
128 634.89
w tym UE: 
109 339.65
Wkład własny: 
85 756.60
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.02-32-228/09
Nazwa beneficjenta: 
CONQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Dobrzany
Kod pocztowy: 
73-130

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu