Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji uzupełnień protetycznych.

Nazwa beneficjenta: 
Pracownia Protetyczna P. Sudnik, T. Cholewa Spółka Jawna

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
517 092.00
Wydatki kwalifikowalne: 
516 600.00
Dofinansowanie: 
309 960.00
w tym UE: 
309 960.00
Wkład własny: 
206 640.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-004/12
Nazwa beneficjenta: 
Pracownia Protetyczna P. Sudnik, T. Cholewa Spółka Jawna
Miejscowość: 
MIERZYN
Kod pocztowy: 
72-006

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu