Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji stolarki PCV w systemie HFL

Nazwa beneficjenta: 
GM PLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
5 721 074.40
Wydatki kwalifikowalne: 
4 650 880.00
Dofinansowanie: 
2 790 528.00
w tym UE: 
2 790 528.00
Wkład własny: 
1 860 352.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-008/12
Nazwa beneficjenta: 
GM PLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
POLICE
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu