Wdrożenie innowacyjnych technologii wytwarzania uszlachetnionych druków w firmie Drucker w Ustowie.

Nazwa beneficjenta: 
Drucker Adam Stec

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
4 920 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
4 000 000.00
Dofinansowanie: 
2 400 000.00
w tym UE: 
2 400 000.00
Wkład własny: 
1 600 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-020/12
Nazwa beneficjenta: 
Drucker Adam Stec
Miejscowość: 
Ustowo
Kod pocztowy: 
70-001

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu