Wdrożenie w Spółce Spec-Glas ze Szczecina nowoczesnej technologii ciepłej ramki – Super Spacer w produkcji szyb zespolonych

Nazwa beneficjenta: 
SPEC-GLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

.

Wartość ogółem: 
3 394 003.60
Wydatki kwalifikowalne: 
3 170 000.00
Dofinansowanie: 
1 902 000.00
w tym UE: 
1 616 699.99
Wkład własny: 
1 268 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-022/09
Nazwa beneficjenta: 
SPEC-GLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-809

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu