Innowacyjne metody leczenia stomatologicznego dzieci i dorosłych przy zastosowaniu sedacji sterowanej przez pacjenta

Nazwa beneficjenta: 
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. DENT. RAFAŁ ROJEK

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
280 343.23
Wydatki kwalifikowalne: 
280 256.83
Dofinansowanie: 
168 153.92
w tym UE: 
168 153.92
Wkład własny: 
112 102.91
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-022/10
Nazwa beneficjenta: 
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. DENT. RAFAŁ ROJEK
Miejscowość: 
Przecław
Kod pocztowy: 
72-005

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu