INNOWACYJNA LINIA DOZUJĄCA, PAKUJĄCA I PALETUJĄCA WYROBY TORFOWO-KOROWE W FIRMIE BIO-PRODUKTY

Nazwa beneficjenta: 
BIO-PRODUKTY TORF-KORA-PALETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Golczewo
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 196 340.67
Wydatki kwalifikowalne: 
1 033 000.00
Dofinansowanie: 
619 800.00
w tym UE: 
526 829.99
Wkład własny: 
413 200.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-025/09
Nazwa beneficjenta: 
BIO-PRODUKTY TORF-KORA-PALETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-157

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu