Wzrost konkurencyjności Voigt Promotion na arenie międzynarodowej poprzez wdrożenie nowatorskiej niskoenergetycznej technologii wielkoformatowej reprodukcji cyfrowej

Nazwa beneficjenta: 
Voigt Promotion Sp z o. o.

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Wartość ogółem: 
3 653 100.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 970 000.00
Dofinansowanie: 
1 485 000.00
w tym UE: 
1 485 000.00
Wkład własny: 
1 485 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-028/12
Nazwa beneficjenta: 
Voigt Promotion Sp z o. o.
Miejscowość: 
Załom
Kod pocztowy: 
70-896

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu