Dywersyfikacja działalności poprzez otwarcie profesjonalnego centrum napraw turbosprężarek i wtrysków szansą na rozwój firmy Diesel Service.

Nazwa beneficjenta: 
J.T. DIESEL SERVICE S.C.Jarosław Król, Tomasz Król

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
784 650.13
Wydatki kwalifikowalne: 
681 636.28
Dofinansowanie: 
408 981.76
w tym UE: 
408 981.76
Wkład własny: 
272 654.52
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-038/12
Nazwa beneficjenta: 
J.T. DIESEL SERVICE S.C.Jarosław Król, Tomasz Król
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu