Unowocześnienie gospodarki magazynowej w firmie EHRLE Polska Sp. z o.o. w Warzymicach poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu magazynowego.

Nazwa beneficjenta: 
EHRLE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
676 350.24
Wydatki kwalifikowalne: 
554 385.44
Dofinansowanie: 
277 192.72
w tym UE: 
235 613.81
Wkład własny: 
277 192.72
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-040/09
Nazwa beneficjenta: 
EHRLE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Przecław
Kod pocztowy: 
72-005

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu