Inwestycja w innowacyjną sieć transmisji danych opartą na technologii światłowodowej CWDM/DWDM na potrzeby rozwoju Multimedialnej Platformy Telewizyjnej HDTV i usług telekomunikacyjnych firmy Espol

Nazwa beneficjenta: 
Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Police

Powiat gryfiński:

Gryfino

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 066 651.50
Wydatki kwalifikowalne: 
3 303 400.27
Dofinansowanie: 
1 982 040.16
w tym UE: 
1 684 734.12
Wkład własny: 
1 321 360.11
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-042/09
Nazwa beneficjenta: 
Espol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-236

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu