Zwiększenie konkurencyjności firmy SPAAS CANDLES POLAND poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych do produkcji wysokogatunkowych świec i ekologicznego systemu wentylacyjnego

Nazwa beneficjenta: 
SPAAS CANDLES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 974 584.64
Wydatki kwalifikowalne: 
2 561 200.36
Dofinansowanie: 
1 280 600.18
w tym UE: 
1 088 510.14
Wkład własny: 
1 280 600.18
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-043/09
Nazwa beneficjenta: 
SPAAS CANDLES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu