Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji łóżek nowej generacji do samochodu Scania

Nazwa beneficjenta: 
Klippan Safety Polska Sp. z. o. o

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
855 970.54
Wydatki kwalifikowalne: 
471 863.33
Dofinansowanie: 
235 931.66
w tym UE: 
235 931.66
Wkład własny: 
235 931.67
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-045/10
Nazwa beneficjenta: 
Klippan Safety Polska Sp. z. o. o
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu