Zwiększenie konkurencyjności firmy T.H. ALPLAST dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań optymalizujących procesy przygotowania i produkcji wysokojakościowych zaawansowanych technologicznie produktów

Nazwa beneficjenta: 
Towarzystwo Handlowe ALPLAST Spółka Jawna A. Bąk i Spółka

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Projekt polega na uruchomieniu przez Wnioskodawcę nowoczesnej półautomatycznej linii produkcyjnej do produkcji i montażu urządzeń komputerowych umożliwiającej wprowadzenie do produkcji nowych urządzeń komputerowych oraz podjęciu szeregu działań inwestycyjnych w zaplecze produkcyjne i przeprowadzeniu zmian organizacyjnych w procesie produkcji. Zaplanowane działania inwestycyjne i organizacyjne obejmują zarówno innowacje produktowe, jak i procesowe. Cechami wyróżniającymi nowe urządzenia komputerowe będą m.in. zaimplementowany zestaw innowacyjnych funkcjonalności pozwalających na administrowanie infrastrukturą IT na poziomie zaawansowanym oraz wysoka energooszczędność

Wartość ogółem: 
3 512 153.66
Wydatki kwalifikowalne: 
2 362 971.67
Dofinansowanie: 
1 417 782.99
w tym UE: 
1 205 115.52
Wkład własny: 
945 188.68
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-046/09
Nazwa beneficjenta: 
Towarzystwo Handlowe ALPLAST Spółka Jawna A. Bąk i Spółka
Miejscowość: 
Niekanin, poczta Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100