Pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Produkcja turbin wiatrowych według własnego rozwiązania technicznego – zgłoszenie patentowe nr P385060

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Ogólnobudowlany SARMATA Paweł Gągała

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
2 525 235.47
Wydatki kwalifikowalne: 
1 845 432.76
Dofinansowanie: 
1 107 259.65
w tym UE: 
1 107 259.65
Wkład własny: 
738 173.11
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-050/10
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Ogólnobudowlany SARMATA Paweł Gągała
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-266

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu