Rozszerzenie zakresu usług gabinetu dzięki zakupowi systemu radiografii cyfrowej.

Nazwa beneficjenta: 
M-dental Stomatologia na Bezrzeczu Jan Markowicz

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
44 280.00
Wydatki kwalifikowalne: 
44 280.00
Dofinansowanie: 
26 568.00
w tym UE: 
26 568.00
Wkład własny: 
17 712.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-050/12
Nazwa beneficjenta: 
M-dental Stomatologia na Bezrzeczu Jan Markowicz
Miejscowość: 
Bezrzecze
Kod pocztowy: 
72-003

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu