WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII DO MODYFIKACJI I GRANULOWANIA POZAGATUNKOWEGO KAUCZUKU EPDM PRZEZ ZAKŁAD PRZEMYSŁU GUMOWEGO STARGUM .

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Przemysłu Gumowego STARGUM Jan Wincenty Stankiewicz

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
8 702 512.80
Wydatki kwalifikowalne: 
7 965 240.00
Dofinansowanie: 
3 982 620.00
w tym UE: 
3 982 620.00
Wkład własny: 
3 982 620.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-053/10
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Przemysłu Gumowego STARGUM Jan Wincenty Stankiewicz
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu