Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pasywnych komponentów optoelektronicznych

Nazwa beneficjenta: 
CELLCO COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Projekt polegał na dokonaniu zakupu maszyny i sprzętu produkcyjnego, który pozwoli na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów. Przedmiotem zakupu był: splitterownica LTT-CW-5000-Basic oraz 3 platformy do splitterownicy. Innowacyjność produktowa polegała na rozpoczęciu produkcji nowych produktów - splitterów światłowodowych, czyli rozdzielaczy optycznych (optical branching components wavelength non-selective for PON's) dla sieci szerokopasmowych określonych norma ITU-T G.671 z 2009 roku.

Wartość ogółem: 
415 193.60
Wydatki kwalifikowalne: 
383 000.00
Dofinansowanie: 
229 800.00
w tym UE: 
229 800.00
Wkład własny: 
153 200.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-054/10
Nazwa beneficjenta: 
CELLCO COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Kobylanka
Kod pocztowy: 
73-108

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu