Zakup linii technologicznej i wdrożenie procesu automatyzacji produkcji mieszanek mineralno – emulsyjnych wraz z integrowanym systemem badań laboratoryjnych

Nazwa beneficjenta: 
SALDROG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
1 464 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 200 000.00
Dofinansowanie: 
720 000.00
w tym UE: 
611 999.99
Wkład własny: 
480 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-056/09
Nazwa beneficjenta: 
SALDROG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
STARGARD SZCZECIŃSKI
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu