Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń paczkomatowych w województwie zachodniopomorskim.

Nazwa beneficjenta: 
Integer.pl Spółka Akcyjna

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście

Powiat policki:

Police

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński

Powiat szczecinecki:

Szczecinek

Powiat wałecki:

Wałcz
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
9 487 949.41
Wydatki kwalifikowalne: 
7 771 757.71
Dofinansowanie: 
3 885 878.85
w tym UE: 
3 302 997.02
Wkład własny: 
3 885 878.86
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-058/09
Nazwa beneficjenta: 
Integer.pl Spółka Akcyjna
Miejscowość: 
Kraków
Kod pocztowy: 
30-624

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu