Innowacyjna technologia produkcji artykułów do grillowania motorem rozwoju i wzrostu konkurencyjności Dancook Sp. z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
Dancoal Sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Goleniów
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
10 131 940.35
Wydatki kwalifikowalne: 
7 581 462.80
Dofinansowanie: 
3 790 731.40
w tym UE: 
3 790 731.40
Wkład własny: 
3 790 731.40
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-064/10
Nazwa beneficjenta: 
Dancoal Sp. z o.o.
Miejscowość: 
Łozienica
Kod pocztowy: 
72-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu