Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy EB Akcesoria Meblowe Edward Banaszak poprzez wprowadzenie nowej technologii i nowych produktów

Nazwa beneficjenta: 
EB AKCESORIA MEBLOWE EDWARD BANASZAK

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
2 023 060.87
Wydatki kwalifikowalne: 
1 640 764.94
Dofinansowanie: 
984 458.96
w tym UE: 
984 458.96
Wkład własny: 
656 305.98
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-065/12
Nazwa beneficjenta: 
EB AKCESORIA MEBLOWE EDWARD BANASZAK
Miejscowość: 
Pilchowo
Kod pocztowy: 
72-004

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu