IMPLEMENTACJA INNOWACJI PRZEMYSŁU PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE KJB KRZYSZTOF BAŁAMĄCEK W ZAKŁADZIE RADOWO MAŁE

Nazwa beneficjenta: 
KJB KRZYSZTOF BAŁAMĄCEK

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Radowo Małe
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 387 131.44
Wydatki kwalifikowalne: 
6 575 973.48
Dofinansowanie: 
3 945 584.08
w tym UE: 
3 353 746.46
Wkład własny: 
2 630 389.40
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-067/09
Nazwa beneficjenta: 
KJB KRZYSZTOF BAŁAMĄCEK
Miejscowość: 
SZCZECIN
Kod pocztowy: 
70-731

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu