Zwiększenie konkurencyjności firmy ETIKO Sp. z o.o. poprzez zakup najwyższej światowej klasy linii technologicznej do wytwarzania fleksograficznych form drukowych

Nazwa beneficjenta: 
ETIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
1 736 884.42
Wydatki kwalifikowalne: 
1 412 101.16
Dofinansowanie: 
706 050.58
w tym UE: 
706 050.58
Wkład własny: 
706 050.58
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-068/10
Nazwa beneficjenta: 
ETIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Trzeszczyn
Kod pocztowy: 
72-004

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu