Gabinet kosmetologii fryzjerskiej w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 
TRICHOMED Julitta Siemiątkowska

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
345 335.31
Wydatki kwalifikowalne: 
276 630.35
Dofinansowanie: 
165 978.21
w tym UE: 
141 081.46
Wkład własny: 
110 652.14
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-069/09
Nazwa beneficjenta: 
TRICHOMED Julitta Siemiątkowska
Miejscowość: 
Warszawa
Kod pocztowy: 
00-375

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu