Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółki NewCo poprzez zastosowanie w specjalistycznym centrum odzysku nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji paliw alternatywnych

Nazwa beneficjenta: 
NewCo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
4 909 587.89
Wydatki kwalifikowalne: 
4 645 150.00
Dofinansowanie: 
2 787 090.00
w tym UE: 
2 787 090.00
Wkład własny: 
1 858 060.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-075/10
Nazwa beneficjenta: 
NewCo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-179

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu