Innowacyjna hybrydowa tachimetryczno-fotogrametryczna technologia pomiarów geodezyjnych

Nazwa beneficjenta: 
Fotokart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
870 225.00
Wydatki kwalifikowalne: 
707 500.00
Dofinansowanie: 
353 750.00
w tym UE: 
353 750.00
Wkład własny: 
353 750.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-086/12
Nazwa beneficjenta: 
Fotokart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-541

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu