Budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową linii do produkcji stolarki budowlanej w oparciu o innowacyjne maszyny i urządzenia

Nazwa beneficjenta: 
GM Plast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
9 327 300.92
Wydatki kwalifikowalne: 
7 645 328.63
Dofinansowanie: 
3 999 999.00
w tym UE: 
3 399 999.13
Wkład własny: 
3 645 329.63
% dofinansowania: 
52.32
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-089/09
Nazwa beneficjenta: 
GM Plast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu