Zakup centrum obróbczego CNC ROVER C EDGE BIESSE – do frezowania, wiercenia i okleinowania wąskich płaszczyzn krzywoliniowych, w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy.

Nazwa beneficjenta: 
Meble Morskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Kołbaskowo
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Realizacja projektu polegała na wdrożeniu przez MM innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii w produkcji mebli specjalnego zastosowania – przeznaczonych jako podstawowe wyposażenie statków. W ramach projektu wdrożono do produkcji wielofunkcyjnego centrum obróbczego CNC Rover C Edge Biesse, które jest urządzeniem sterowanym numerycznie, pozwalającym na kompletną obróbkę elementów z drewna, sklejki, ale przede wszystkim płyt drewnopochodnych (MDF i płyt wiórowych). Maszyna w jednym zamocowaniu materiału wykonuje  frezowanie, wiercenie, oklejanie i wykańczanie obrzeża. Wprowadzenie na rynek już zaprojektowanej, nowej kolekcji wyrobów, autorstwa polskich projektantów, w oparciu  zaproponowane wyżej rozwiązania buduje zdolność firmy do szybkiego rozwoju w zidentyfikowanej niszy rynkowej.

Wartość ogółem: 
876 807.93
Wydatki kwalifikowalne: 
876 807.93
Dofinansowanie: 
438 403.96
w tym UE: 
438 403.96
Wkład własny: 
438 403.97
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-094/12
Nazwa beneficjenta: 
Meble Morskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Będargowo
Kod pocztowy: 
72-005