Uruchomienie w SPAAS CANDLES POLAND Sp. z o.o. we współpracy z sektorem B+R produkcji nowych produktów poprzez zakup innowacyjnej linii do napełniania świec i systemu precyzyjnego dozowania parafiny

Nazwa beneficjenta: 
SPAAS CANDLES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
5 279 160.00
Wydatki kwalifikowalne: 
4 292 000.00
Dofinansowanie: 
2 146 000.00
w tym UE: 
2 146 000.00
Wkład własny: 
2 146 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-096/12
Nazwa beneficjenta: 
SPAAS CANDLES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu