Wdrożenie zaawansowanych technologii obróbki granitu kluczem do wzmocnienia pozycji firmy JAKO na rynku europejskim

Nazwa beneficjenta: 
JAKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Kobylanka
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
1 157 516.69
Wydatki kwalifikowalne: 
1 157 006.42
Dofinansowanie: 
694 203.85
w tym UE: 
694 203.85
Wkład własny: 
462 802.57
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-098/12
Nazwa beneficjenta: 
JAKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Miejscowość: 
Reptowo
Kod pocztowy: 
73-108

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu