Zakup i wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji piasków o wąskich przedziałach ziarnowych oraz żwirów

Nazwa beneficjenta: 
Firma usługowa MAWI Marcin Wiśniewski

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Marianowo
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
6 098 780.00
Wydatki kwalifikowalne: 
4 999 000.00
Dofinansowanie: 
2 999 400.00
w tym UE: 
2 999 400.00
Wkład własny: 
1 999 600.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-104/10
Nazwa beneficjenta: 
Firma usługowa MAWI Marcin Wiśniewski
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-684

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu