Zastosowanie magnetyzacji wstępnej przy produkcji wielobiegunowych magnesow metodą wtryskową

Nazwa beneficjenta: 
Evitron Sp. z o.o.

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
356 385.25
Wydatki kwalifikowalne: 
256 900.33
Dofinansowanie: 
154 140.19
w tym UE: 
154 140.19
Wkład własny: 
102 760.14
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-107/12
Nazwa beneficjenta: 
Evitron Sp. z o.o.
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-015

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu