Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji planarnych komponentów optotelekomunikacyjnych

Nazwa beneficjenta: 
CELLCO COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Kobylanka
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
1 449 481.20
Wydatki kwalifikowalne: 
1 177 440.00
Dofinansowanie: 
706 464.00
w tym UE: 
706 464.00
Wkład własny: 
470 976.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-113/12
Nazwa beneficjenta: 
CELLCO COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Kobylanka
Kod pocztowy: 
73-108

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu