Podniesienie konkurencyjności ZPS DOBOSZ Daniel Dobosz poprzez wdrożenie nowych na świecie technologii dla mas cukierniczych umożliwiających opracowanie własnych innowacji produktowych

Nazwa beneficjenta: 
Zakład Produkcji Spożywczej DOBOSZ Daniel Dobosz

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
5 978 856.13
Wydatki kwalifikowalne: 
4 917 600.78
Dofinansowanie: 
2 458 800.39
w tym UE: 
2 458 800.39
Wkład własny: 
2 458 800.39
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-157/12
Nazwa beneficjenta: 
Zakład Produkcji Spożywczej DOBOSZ Daniel Dobosz
Miejscowość: 
Trzebież
Kod pocztowy: 
72-020

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu