Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien drogą do poprawy konkurencyjności WESA SAWICCY SPÓŁKA JAWNA na arenie międzynarodowej

Nazwa beneficjenta: 
WESA SAWICCY SPÓŁKA JAWNA

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
542 184.00
Wydatki kwalifikowalne: 
440 775.00
Dofinansowanie: 
264 465.00
w tym UE: 
264 465.00
Wkład własny: 
176 310.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-158/12
Nazwa beneficjenta: 
WESA SAWICCY SPÓŁKA JAWNA
Miejscowość: 
Tanowo
Kod pocztowy: 
72-004

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu