Dietetyczno - treningowy System informatyczny w standardzie HACCP uzupełniony nową innowacyjną technologią 3D

Nazwa beneficjenta: 
Fitlinefood Joanna Śledziona

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński
Kategoria interwencji: 
07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
Wartość ogółem: 
1 445 013.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 293 100.00
Dofinansowanie: 
775 860.00
w tym UE: 
775 860.00
Wkład własny: 
517 240.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje
Poddziałanie: 
1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie
Numer wniosku: 
RPZP.01.01.03-32-163/12
Nazwa beneficjenta: 
Fitlinefood Joanna Śledziona
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu