Zakup aparatury naukowo-badawczej

Nazwa beneficjenta: 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Wartość ogółem: 
2 724 450.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 215 000.00
Dofinansowanie: 
886 000.00
w tym UE: 
886 000.00
Wkład własny: 
1 329 000.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.2. Innowacje i transfer technologii
Poddziałanie: 
1.2.2. Infrastruktura B+R
Numer wniosku: 
RPZP.01.02.02-32-002/13
Nazwa beneficjenta: 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu