Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Nazwa beneficjenta: 
Uniwersytet Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
12 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
11 999 390.00
Dofinansowanie: 
8 719 550.00
w tym UE: 
8 719 550.00
Wkład własny: 
3 279 840.00
% dofinansowania: 
72.67
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.2. Innowacje i transfer technologii
Poddziałanie: 
1.2.2. Infrastruktura B+R
Numer wniosku: 
RPZP.01.02.02-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Uniwersytet Szczeciński
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-453