Implementacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 drogą do poprawy konkurencyjności firmy SEA-TECH POLAND s.c.

Nazwa beneficjenta: 
SEA-TECH POLAND s.c.

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
18 048.00
Wydatki kwalifikowalne: 
12 000.00
Dofinansowanie: 
6 000.00
w tym UE: 
5 100.00
Wkład własny: 
6 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-011/09
Nazwa beneficjenta: 
SEA-TECH POLAND s.c.
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
71-450

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu