Implementacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 droga do poprawy konkurencyjności firmy Longa Vita Sp. Z o.o.

Nazwa beneficjenta: 
LONGA VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw
Wartość ogółem: 
25 504.00
Wydatki kwalifikowalne: 
25 504.00
Dofinansowanie: 
12 752.00
w tym UE: 
10 839.20
Wkład własny: 
12 752.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie: 
1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw
Poddziałanie: 
1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
Numer wniosku: 
RPZP.01.03.01-32-012/09
Nazwa beneficjenta: 
LONGA VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-111

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu